Wrapper

Pareo in eco-sustainable satin

Kimono

In eco-sustainable satin or multichiffon

Poncho

Closed Kimono

Openwork shirt